Image Alt
Tesla

Enerji İzleme Sistemleri

Enerji

Enerji İzleme Sistemleri

Enerji izleme yönetim sistemleri (EMS), sahadan enerji ölçüm verilerini toplayan; grafik, çevrim içi izleme araçları ve enerji analizörleri aracılığıyla kullanıcılara ulaşmasını sağlayan ve böylece enerji kaynaklarının yönetimine yardımcı olan otomasyon sistemleridir. Çevrimiçi veya geçmiş veriler analiz edilir ve enerji kullanımını optimize etmek için faydalı bilgilere dönüştürülür. Bu veriler, teknik alanlarda çalışanların bilgisine sunulduğunda şirkete rekabet avantajı sağlar.

Enerji İzleme ve Yönetim

Bir enerji yönetim sisteminin hayata geçirilmesinde ilk adım izleme noktalarının belirlenmesidir. Elektrik güç ölçüm sistemlerinin kurulması, yardımcı programın tüm ağı izlemesini sağlar. Bu nedenle elektrik sistemi çalışma koşullarının izlenmesi birincil ve zorunludur. Bu yapı, bir iletişim sistemi aracılığıyla veri toplayan ve kontrol merkezine veri ileten elektrik ağı boyunca dağıtılan ölçüm cihazları ile oluşturulur.

EMS, veri izleme ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmek için bir SCADA uygulamasına ihtiyaç duyar. Bu uygulama, elektrik enerjisi üretimini ve iletim ve dağıtım sistemlerini denetlemek ve kontrol etmek için kullanılır. SCADA sistemlerinin getirdiği faydalar arasında tüketici ve talep analizi, tüketici yük analizi, hata kontrolü, topoloji yeniden düzenleme, transformatörlerde yük analizi ve akıllı ölçüm bulunmaktadır.

Bir yönetim sistemi aracılığıyla, elektrik sisteminin çeşitli değişkenlerini / olaylarını gerçek zamanlı olarak izlemek ve analiz için saklamak mümkündür. Bu analizler elektriğin daha iyi kontrol edilmesini ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Enerji İzleme Çözümlerimiz

Tesla Mühendislik olarak, Endüstriyel tesisler, Binalar, Altyapı Tesisleri ve Datacenter’ lar ve diğer enerji yönetim sistemlerine ihtiyaç duyan tüm tesislere yönelik, enerji verimliliği çalışmaları için kaynak oluşturarak, maliyet hesabı sunan, anahtar teslim enerji yönetim sistem çözümleri oluşturmaktayız.

Sunduğumuz enerji yönetim çözümleri ile tesis veya işletme ekipleri, altyapısında mevcut olan veya yeni tesis edilecek enerji analizörleri, elektrik, su, buhar ve doğalgaz sayaçlarının tüketimlerini izleyebilmekte ve bunlarla ilgili günlük, aylık, yıllık tüketim ve maliyet raporları alabilmektedir. Bu alınan ve arşivlenen veriler, isteğe bağlı olarak, aynı zamanda bir üst sisteme ( ERP vb.) SQL server veya OPC Server aracılığı ile aktarılmaktadır. Sistem yük atma, yük alma, yük paylaştırma gibi fonksiyonlar ile genişletilebilmekte, aynı zamanda tesisin elektrik altyapısında yer alan kesici ve şalterlerin izleme ve kontrolü, bu sistem ile yapılabilmektedir.