Image Alt
Tesla

Koruma ve Kumanda Sistemleri

Enerji

Koruma ve Kumanda Sistemleri

Elektrik sisteminin devreye alınmasının amacı, kurulumdan sonra yapılan testler ile işletme şartları da göz önünde bulundurularak, elektriksel güç sistemlerinin güvenilirliğini artırmak ve sürekliliğini sağlamaktır. Devreye alma faaliyetleri 2 bölümden oluşmaktadır; donanım testi ve sistem testi.

Herhangi bir sistemin güvenilirliği; tasarımına, donanıma ve ekipmanın doğru bir şekilde test ve devreye alınmasına bağlıdır. Aşağıdaki öğeler bileşen testinin bir parçası olarak sayılabilir

» YG/OG/AG Panel Testleri
» Primer Ekipman Testleri
  • Akım Trafosu Testleri
  • Gerilim Trafosu Testleri
  • Parafudr
  • Kesiciler
» Güç Trafosu Testleri
» Koruma Rölelerinin Test Edilmesi

KORUMA

Koruma; her sektördeki şebeke operatörleri, elektrik tedarikçileri ve sanayi kuruluşları için mutlak gereklilik göstermektedir. İletim hatlarını, trafoları, motorları, jeneratörleri, trafo merkezlerini veya baraları koruma gerekliliği mevcutsa, koruma röleleri her zaman güç kalitesi cihazlarıyla bağlantılı olarak beklentilerinizin ötesinde güvenilirlik ve kontrol sağlayarak, optimize edilmiş ve verimli bir çözüm sağlayacaktır.

Koruma, hataları önleyemez ancak aşağıdaki işlemler ile riskleri en aza indirir:

» Arızalı sistem bileşeninin hızlı bir şekilde devre dışı edilmesi
» Geçici arıza durumunda otomatik tekrar kapama
» Hızlı arıza analizi ve kalıcı arıza durumunda sistemin sağlıklı olarak tekrar devreye alınabilmesi için bilgi sağlama

Hızlı:
  • Gerektiği kadar hızlı, başka bir deyişle hasarı en aza indirmek ve sistem kararlılığını sağlamak için kritik arıza temizleme süresi içinde kısa devre açma (iletim şebekelerinde z. B. (100 ms)
Güvenilir:
  • • İç arızalarda güvenilir açma
  • Yük altında veya dış arıza durumunda güvenilir açmama
Seçici:
  • Enerji tedarikini devam ettirmek için, sağlam parçaları çalışır halde tutarak, sadece hatalı sistem bileşenlerinin açma